Vårsånger

Vårsånger på valborg

Vi listar några av de traditionella vårsångerna

Ingen valborg utan vårsång. I Sverige har vi som tradition att sjunga in våren på valborgsmässoafton. Körsångstraditionen är hämtad från studenternas tradition att hälsa våren välkommen med sång i våra gamla universitetsstäder, Uppsala och Lund. I studentikosa sammanhang är det också tradition med mösspåtagning, där man alltså sätter på sig stundentmössan och förr (då man faktiskt bar studentmössan) bytte från vintermössa till den vita sommarmössan.

Lista med populära vårsånger

12 vårsånger och texter

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ned och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här i  purpurvågor,
guldbelagda, azurskiftande,
ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne.

Ja, jag kommer, hälsen glada vindar.
Ut till landet, ut till fåglarne.
Att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem återse;
Se dem än som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans till klarnad sjö.
Trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö.

O hur härligt majsol ler,
o hur härligt majsol ler!
I de blåa höjder
sjungas vårens fröjder
och sin doft var blomma ger.
O hur härligt majsol ler
O hur härligt majsol ler
O hur härligt, härligt majsol ler!

Glad såsom fågeln i morgonstunden,
hälsar jag våren i friska natur’n.
Lärkan mig ropar och trasten i lunden,
ärlan på åkern och orren i fur’n.

Glad såsom fågeln i morgonstunden,
hälsar jag våren i friska natur’n.
Lärkan mig ropar och trasten i lunden,
ärlan på åkern och orren i fur’n.

Se hur de silvrade bäckarna små
hoppa och slå, hoppa och slå.
Vänliga armar kring tuvor och stenar,
se hur det spritter i buskar och grenar.
Av liv och av dans, av liv och av dans,
i den härliga vårsolens glans.

Se hur de silvrade bäckarna små
hoppa och slå, hoppa och slå.
Vänliga armar kring tuvor och stenar,
se hur det spritter i buskar och grenar.
Av liv och av dans, av liv och av dans,
i den härliga vårsolens glans,
uti vårsolens glans!

Sätt maskinen i gång herr kapten!
Sätt maskinen i gång herr kapten!
Sätt maskinen i gång!
En hälsning vi sända från tonernas värld,
vänner på stranden som vifta med handen.
Farväl, farväl,
på den gungande färd.
Farväl, farväl,
på den gungande färd.
Se hur böljan i fören nu brusar!
Hör hur vinden i seglena susar!
Jag flyger bort från min älskling där,
men dess bild jag i mitt hjärta bär.
Kanske fäller hon en känslans tår,
ack, dess mening jag väl förstår.
Troget som böljan kysser stranden så vill jag älska,
ja, ja, så vill jag älska, så jag ju älska får!

Lundagård, namn för vår längtan,
hemmet, där sången bor.
Lundagård, mål för vår trängtan,
hoppet där spirar och gror.
Minns du en vår i Lund,
minns du en stilla stund,
en majkväll, då solen sitt sken
göt över blomma och gren.
Stilla, o hjärta, stilla –
du hör minnenas kör.

Stjärnorna tindra re’n
högt uppå himmelen,
jorden är still.
Vinden har somnat in,
sakta för vännen min
bedja jag vill.
Förs du vid drömmars hand
fjärran till min längtans land,
hör du min röst.
Här vill jag kalla dig,
säg, vill du följa mig, ljuvaste tröst.

Vårliga vindar draga
skyarnas dok, det tunga
undan för solens unga
blick, för dess strålars glans.
Jublande lärkor glada
nicka vid vänligt möte,
sippor ur drivans sköte
lyfta sin blyga krans.

Kristallen den fina som solen månd skina,
som stjärnorna blänka i skyn.
Jag känner en flicka i dygden den fina,
en flicka i denna här byn.
Min vän, min vän och älskogsblomma,
ack, om vi kunde tillsammans komma,
och jag vore vännen din
och du allra kärestan min.
Du ädela ros och förgyllande skrin.

Och om jag än fore till världenes ände,
så längtar mitt hjärta till dig.
Och om jag än fore till världenes ände,
så längtar mitt hjärta till dig,
till dig, min vän och älskogsblomma,
ack, om vi kunde tillsammans komma,
och jag vore vännen din
och du allra kärestan min.
Du ädela ros och förgyllande skrin

Våren är kommen, på sina kransar,
ängarna binda, himlen är blå.
Pilträden bära gullgula fransar,
tuvorna vagga ljusalver små.

Bäckarna brusa,
vindarna susa,
böljorna glittra,
fåglarna kvittra,
sippan i lunden nigande står.
Högt upp i luften lärkorna sjunga;
nu är det vår, hurra, hurra!

Våren är kommen, på sina kransar,
ängarna binda, himlen är blå.
Pilträden bära gullgula fransar,
tuvorna vagga ljusalver små.

Till skogs en liten fågel flög,
från sommarhimlen blå och hög.
Han sjöng: ”Det kvällas ren, farväl!
Jag flyger bort, du goda själ;
långt bort, långt bort,
men jag är hos dig innan kort!”

Hej dunkom, så länge vi levom!
Sjungom, dansom, havom roligt varje dag!
Hej, dunkom, kvintilerom!
Så har far min gjort och så gör jag!
För nitton daler idag och tjugo daler igår.
För nitton daler idag och tjugo daler igår,
och ändå har jag en riksdaler kvar!

Den flickan vad hon var söter,
som en fager lilja uppå grönan äng!
Ögon, som gjorde mig blöter,
kasta’ hon på mig, jag lyckliga dräng.
För nitton daler idag och tjugo daler igår.
För nitton daler idag och tjugo daler igår,
och ändå har jag en riksdaler kvar!

Blommande sköna dalar,
hem för mitt hjärtas ro.
Lummiga gröna salar,
där vår och kärlek bo.
Soliga barn av luft och ljus,
o, jag förstår ert tysta sus,
blommande sköna dalar,
hem för hjärtats ro.

Säll i syrenens skugga,
söker jag här mitt hägn.
Rönnarnas dofter dugga
finaste blomsterregn.
Regnet slår ned i hjärtats vår;
hela dess värld i blommor står.
Säll i syrenens skugga
söker jag mitt hägn.

Kom, du min vän i skogen,
kom, vid min sida sjung!
Skogen är evigt trogen,
våren är evigt ung.
Livet förgår som kvällens fläkt;
evig är vårens andedräkt.
Kom, du min vän i skogen,
kom vid min sida sjung!

Älskade blåa öga,
le som i fordna dar.
Låt vita rönnen snöga
blommor på det som var.
Skänk glad åt kvällens dagg din tår,
vakna på nytt till sol och vår.
Älskade blåa öga,
le som fordna dar!

Blommande sköna dalar
stråla av sällhet då;
klarare våren talar,
bättre vi den förstå.
Aftonen rodnar, vakan slår,
stilla en suck ur hjärtat går.
Blommande sköna dalar
stråla sällhet då.

Körsång

Titta, lyssna och sjung med

Se och hör när Lunds studentsångare sjunger in våren. Sjung med om du vill, texterna har du ovan. Nedanför står hur många minuter in i videon som varje sång börjar.

Tider när varje sång börjar i programmet

00:03 Längtan till landet (Vintern rasat)
02:38 Majsång (O hur härligt majsol ler)
04:20 Vårsång (Glad såsom fågeln)
05:57 Ångbåtssång
10:40 Lundagård
12:00 Serenad (Stjärnorna tindra re’n)
14:35 Vårsång (Vårliga vindar draga)
15:48 Kristallen den fina
18:08 Vårsång (Våren är kommen)
20:05 Liten fågel
21:18 Hej Dunkom
23:04 Under rönn och syrén
26:33 Studentsången