Majbrasa
Majbrasa på valborg

Majbrasa

En eld med betydelse

Att tända en majbrasa hör till traditionen på valborg. Att vi kallar brasan för just ”majbrasa” beror på att vi firar maj månad och vårens ankomst. Det är dock inte överallt i Sverige som man kallar elden för majbrasa.

Om majbrasan

Kär brasa har många namn

Den stora brasan på valborgsmässoafton har lite olika namn beroende på var i landet man befinner sig. Här är de vanligaste benämningarna:

  • Majbrasa
  • Majbål
  • Majkase
  • Valborgseld
  • Valborgsmässobål
  • Valborgskase

Varför tänder vi eldar på valborg?

Sista april flammar alltså brasor mot himlen i hela landet. Men varför ska vi elda just den dagen?
Traditionen att fira denna dag kommer från Tyskland på medeltiden. Det finns dels ett kyrkligt ursprung i traditionerna kring valborgsmässoafton, men främst firar vi valborg av praktiska skäl. Det var nämligen tiden då man släppte ut djuren på bete. För att skydda djuren tände man eldar. Man föreställde sig att elden skulle skrämma bort rovdjur och häxor (som folket trodde fanns på den tiden). Det var inte ovanligt att man förde en massa oväsen kring elden, skramlade med koskällor, sköt med bössor och skrek och ropade.

Det var även vid tiden för valborg som man krattade och och rensade bort det gamla gräset och höet på åkrar och ängar. Högarna som då blev eldade man upp, man rensade helt enkelt bort det gamla för att välkomna det nya.