Valborg: Corona

Corona: Detta gäller på valborg 2022

Äntligen kan vi fira som vanligt

Valborgsmässoafton är förenligt med att städa ut vintern med vårsånger, majbrasor och livade fester. De senaste två åren har Corona satt stopp för fysiska firanden och majbrasor. Valborg 2022 kan vi äntligen fira som vanligt igen.

Vad gäller?

Den 30 april 2022 kan vi se fram emot ett traditionsenligt valborgsfirande. Publika valborgsmässofiranden går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och nu när corona-restriktionerna är borta så är det fritt fram att fira som vanligt.

Varken allmänfarlig eller samhällsfarlig

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Dock är Covid-19 fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Restriktioner

Merparten av restriktionerna mot covid-19 togs bort den 9 februari 2022

Den 9 februari 2022 påbörjades avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Då togs bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

Rekommendationer

Detta gäller även efter den 9 februari 2022

  • Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
  • Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
  • En återgång till arbetsplatsen bör ske successivt.
  • Universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning rekommenderas en successiv tillbakagång.
  • Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället

Källa: Regeringen.se

Annons