Valborg: Corona

Corona: Vad gäller på valborg 2021?

Pandemilagen begränsar firandet av valborg

Valborgsmässoafton är förenligt med att städa ut vintern med vårsånger, majbrasor och livade fester. Valborg 2021 ser dock annorlunda ut, precis som i fjol. Eftersom det inte är tillåtet med offentliga sammankomster med fler än åtta personer, sätter det stopp för fysiska firanden och majbrasor.

Vad gäller?

Covid-19-lagen

2021 blir ännu ett år utan traditionsenligt valborgsfirande. Publika valborgsmässofiranden går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare, i enlighet med covid-19-lagen (även kallad pandemilagen). 

Regeln om max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör alltså att de traditionella valborgsmässofirandena är inställda i år. Samma regler gäller första maj-firanden, en demonstration får endast genomföras om deltagarantalet begränsas till åtta. Det gäller oavsett om sammankomsten eller tillställningen kräver tillstånd från polisen eller inte.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden. Länsstyrelsen kan förelägga en arrangör att se till att inte fler än åtta personer deltar under ett valborgsmässofirande eller en första maj-demonstration. Ett vite kan kopplas till föreläggandet, vilket innebär att den som genomför ett arrangemang i strid mot gällande regler kan behöva betala böter till staten.

Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att högst åtta personer får delta.

Oavsett om det är en sammankomst eller tillställning som regleras av covid-19-lagen eller om det är en fest av privat karaktär som inte omfattas av covid-19-lagens regelverk gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande Corona, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

Hur trötta vi än må vara på Corona får vi helt enkelt bita ihop, göra det bästa av situationen och se fram emot att fira valborg som vanligt igen nästa år.